Common Sense Framework (CSF) Introductie

Een Organisatie Waar ZOWEL de Persoon en de Organisatie kan gedijen

Zie het grotere geheel – identificeer wat nodig is – prioriteer waar te beginnen.

Personen hebben te maken met vele uitdagingen en kansen in organisaties. Ze herkennen het potentieel om de huidige staat van dingen te verbeteren, maar zijn onzeker of niet in staat om het eens te worden over hoe en waar te beginnen en wat ze moeten doen om vooruit te komen.

Ze hebben een eenvoudige manier nodig om gedeeld begrip te krijgen over wat er binnen hun organisatie gebeurt en wat er moet gebeuren, zodat ze effectief en duurzaam kunnen reageren op belemmeringen en kansen waar ze tegenaan lopen.

Het Common Sense Framework (CSF) laat het grote geheel zien van wat je kunt bedenken om een organisatie te laten groeien en te onderhouden waar BEIDE, de persoon en de organisatie, kan gedijen. CSF stelt specifieke gebruiken en hulpmiddelen voor die je kunnen helpen vooruit te komen.

Door 10 essentiële principes, die gelijktijdig van toepassing zijn op teams en de organisatie als geheel, evalueren organisaties die:

  • Focus hebben op waarde – de inspanningen van de personen zijn direct gericht op het creëren van waarde voor de organisatie, haar deelnemers, klanten en overige betrokkenen.
  • Productief zijn – de organisatie is efficiënt in het identificeren, ontwikkelen en leveren van de nodige producten en services die nodig zijn om het doel te bereiken.
  • Adaptief zijn – personen zijn in staat om effectief organisatiebehoeften en veranderende context te identificeren en daarop te reageren. Zowel voor de korte als lange termijn.
  • Veerkrachtig zijn – de organisatie en haar deelnemers zijn in staat om, indien nodig, tegenspraak en onzekerheid te weerstaan.
  • Wederzijds betrokken zijn – de organisatie en haar medewerkers delen een relatie van wederzijdse betrokkenheid waar de organisatie toegewijd is aan de ontwikkeling, het welzijn en het succes van haar deelnemers en omgekeerd.

Het Common Sense Framework

Benieuwd wat Sociocracy 3.0 en Common Sense Framework voor jou kunnen betekeken?

Laat hieronder weten hoe we jou kunnen bereiken en we spreken elkaar snel!

This work, “DonnaKnows”, is a derivative of “Sociocracy 3.0 - A Practical Guide” by James Priest, Bernhard Bockelbrink and Liliana David used under CC BY SA. “DonnaKnows” is licensed under CC BY SA by Bob Kosse.
“S3 Illustrations” by Bernhard Bockelbrink, used under CC BY SA. “DonnaKnows” is licensed under CC BY SA by Bob Kosse.
© 2022 - DonnaKnows B.V., Binnenhaven 1, 6709PD, Wageningen