Drie principes voor Navigatie

Principe 3: Focus op Waarde

Focus je dagelijkse werk op het leveren van waarde, zodat de dingen die gedaan moeten worden om je doel te bereiken, gedaan zijn.

Essentiële patronen om je te helpen dit te bereiken:

 • Verduidelijk en ontwikkel domeinen - Het duidelijk maken van een gebied van invloed, activiteit en beslissingsbevoegdheid waar een team of een persoon, in een rol, verantwoordelijk voor is, maakt het voor hun mogelijk de waarde en wat er van ze verwacht wordt te begrijpen.
 • Reageren op organisatorische drijfveren - Begrijpen wat nodig is om op te reageren en waarom, en ervoor zorgen dat die dingen worden geregeld, maximaliseert het potentieel voor het creëren van waarde.
 • Prioriteren van het backlog - Wanneer je prioriteit geeft aan de lijst met werkitems op waarde, is het duidelijk aan welke eerst moet worden gewerkt.
 • Beperk werk in uitvoering - Beperking van het aantal gelijktijdige werkitems voor personen en teams, helpt om een gestage stroom van waarde te behouden en moedigt samenwerking aan wanneer werk wordt geblokkeerd.
 • Daily Standup - Een Daily Standup biedt de ruimte voor een team om te organiseren hoe ze waarde creëren gedurende de komende dag
 • Test argumenten en kwalificeren als bezwaren - Wanneer je elk naar voren gebracht argument toetst aan een beslissing om te zien of het al dan niet waardevolle verbeteringen of ongewenste gevolgen aan het licht brengt, houd je jouw werk gericht op waarde en voorkom je dat je ontspoort door ongegronde meningen en persoonlijke voorkeuren.

Principe 4: Aanvoelen & Reageren

Identificeer, prioriteer en reageer op belemmeringen en kansen, zodat je ze kunt aanpassen of bijsturen waar nodig en verbeteren waar je kunt.

Essentiële patronen om je te helpen dit te bereiken:

 • Voortdurend verbeteren van het werkproces - Door de gewoonte aan te nemen om voortdurend te zoeken naar verbetering van het werkproces, worden personen beter in staat om kansen voor verbetering te identificeren en erop in te spelen.
 • Beschrijf organisatorische drijfveren - Het begrijpen van het motief om te handelen in reactie op een specifieke situatie is een essentieel onderdeel voor het begrijpen, definiëren en communiceren van het doel van een organisatie, een team of afdeling.
 • Governance-backlog - Door een geprioriteerde lijst bij te houden van alle belemmeringen en kansen waarvoor een bestuursbesluit moet worden genomen, blijven openstaande problemen zichtbaar en wordt duidelijk wat het belangrijkst is om als eerste op te reageren.
 • Navigeren via spanning - Wanneer iedereen in de organisatie aandacht schenkt aan situaties die anders lijken dan verwacht of gewenst, en die informatie onder de aandacht van de verantwoordelijken brengt, maximaliseer je het potentieel van de organisatie om belemmeringen en kansen te identificeren.
 • Reageren op organisatorische drijfveren - Alleen reageren op uitdagingen en kansen die waardevol zijn voor de organisatie, maximaliseert het rendement op investering van beperkte tijd, energie en middelen.

Principe 5: Uitvoeren van experimenten

Voer experimenten uit om complexe uitdagingen aan te gaan, zodat je leert hoe je dichterbij kunt komen waar je wilt zijn.

Essentiële patronen om je te helpen dit te bereiken:

 • Beschrijf organisatorische drijfveren - Het begrijpen van het motief om te handelen in reactie op een specifieke situatie is een essentieel onderdeel voor het begrijpen, definiëren en communiceren van het doel van een organisatie, een team of afdeling
 • Verduidelijk het beoogde resultaat - Een duidelijke beschrijving van het beoogde resultaat van een experiment is essentieel om te begrijpen of een experiment het beoogde resultaat heeft opgeleverd.
 • Evaluatiecriteria - Het definiëren van duidelijke criteria voor het bepalen van het succes vóór de start van een experiment, helpt om gebreken in het ontwerp aan het licht te brengen en ondersteunt een effectieve evaluatie van de resultaten.
 • Beslissingen op basis van consent - Een effectief groepsproces om een voorstel vanuit verschillende perspectieven te bekijken en te testen of een experiment goed genoeg en veilig genoeg is om te worden uitgevoerd.
 • Afspraken evalueren en evolueren - Een experiment moet regelmatig worden herzien om te bepalen welke resultaten het oplevert en als gevolg daarvan mogelijk aangepast of zelfs stopgezet worden.
 • Beperk werk in uitvoering - Beperking van het aantal gelijktijdige werkitems voor personen en teams, helpt om een gestage stroom van waarde te behouden en moedigt samenwerking aan wanneer werk wordt geblokkeerd.
 • Creëer een pull-systeem voor organisatieverandering - Door personen uit te nodigen en in staat te stellen experimenten uit te voeren wanneer ze organisatorische behoeften ontdekken, is een effectieve en gedecentraliseerde aanpassing van de organisatie mogelijk.

Benieuwd wat Sociocracy 3.0 en Common Sense Framework voor jou kunnen betekeken?

Laat hieronder weten hoe we jou kunnen bereiken en we spreken elkaar snel!

This work, “DonnaKnows”, is a derivative of “Sociocracy 3.0 - A Practical Guide” by James Priest, Bernhard Bockelbrink and Liliana David used under CC BY SA. “DonnaKnows” is licensed under CC BY SA by Bob Kosse.
“S3 Illustrations” by Bernhard Bockelbrink, used under CC BY SA. “DonnaKnows” is licensed under CC BY SA by Bob Kosse.
© 2022 - DonnaKnows B.V., Binnenhaven 1, 6709PD, Wageningen