Twee principes voor Oriëntatie

Principe 1: Maak het doel helder

Zorg ervoor dat iedereen begrijpt wie de organisatie of het team bedient, waarom en met welk doel, zodat iedereen zich kan concentreren en hun inspanningen kan bundelen om dat doel te bereiken.

Essentiële patronen om je te helpen dit te bereiken:

  • Beschrijf organisatorische drijfveren - Het begrijpen van het motief om te handelen in reactie op een specifieke situatie is een essentieel onderdeel voor het begrijpen, definiëren en communiceren van het doel van een organisatie, een team of afdeling.

Principe 2: Strategie Ontwikkelen

Ontwikkel een strategie om waardecreatie te sturen, zodat iedereen een gemeenschappelijke richting deelt en de strategie zo nodig wordt aangepast om het doel te bereiken.

Essentiële patronen om je te helpen dit te bereiken:

  • Verduidelijk en ontwikkel domeinen - Een duidelijk gedefinieerd gebied van invloed, activiteit en besluitvorming is een voorwaarde voor een effectieve strategie voor een organisatie, team of rol.
  • Verduidelijk het beoogde resultaat - Het definiëren van het beoogde resultaat van een strategie is een essentieel onderdeel voor het bewaken en evalueren van de effectiviteit ervan en het aanpassen van zaken waar nodig.
  • Beschrijf organisatorische drijfveren - Begrijpen van het motief om te handelen in reactie op een specifieke situatie is een essentieel onderdeel voor het ontwerpen van een effectieve strategie om erop te reageren.
  • Strategie verduidelijken en ontwikkelen - Stakeholders die samenwerken aan het creëren en ontwikkelen van een strategie voor een organisatie, team of rol, helpt bij het creëren van een relevante en effectieve strategie.
  • Evalueer en evolueer overeenkomsten - Door de strategie te herzien, en deze indien nodig in de loop van de tijd te ontwikkelen, blijft deze nuttig en relevant voor de organisatie, het team of de rol.
  • Evaluatiecriteria - Het definiëren van criteria voor succes of falen is noodzakelijk om uit te zoeken of de strategie al dan niet effectief is.

Benieuwd wat Sociocracy 3.0 en Common Sense Framework voor jou kunnen betekeken?

Laat hieronder weten hoe we jou kunnen bereiken en we spreken elkaar snel!

This work, “DonnaKnows”, is a derivative of “Sociocracy 3.0 - A Practical Guide” by James Priest, Bernhard Bockelbrink and Liliana David used under CC BY SA. “DonnaKnows” is licensed under CC BY SA by Bob Kosse.
“S3 Illustrations” by Bernhard Bockelbrink, used under CC BY SA. “DonnaKnows” is licensed under CC BY SA by Bob Kosse.
© 2022 - DonnaKnows B.V., Binnenhaven 1, 6709PD, Wageningen