Twee principes voor Structuur

Principe 6: Autonomie mogelijk maken

Stel individuen en teams in staat om zo autonoom mogelijk waarde te creëren, zodat je snel waarde kunt leveren en onnodige afhankelijkheden kunt voorkomen.

Essentiële patronen om je te helpen dit te bereiken:

 • Verduidelijk en ontwikkel domeinen - Wanneer personen hun eigen verantwoordelijkheidsgebieden begrijpen, en ook die van anderen, weten ze wat er van hen wordt verwacht en waar ze afhankelijk zijn van anderen.
 • Pull-systeem voor werk - Personen die nieuwe werkitems kunnen binnenhalen wanneer ze capaciteit hebben, elimineert overbelasting en verbetert de productiviteit.
 • Delegeren van invloed - Het delegeren van werk, samen met het gezag om beslissingen te nemen met betrekking tot dat werk, stelt personen in staat om waarde te creëren en verwijdert onnodige afhankelijkheden.
 • Rol - Het delegeren van autonomie aan een individu om te beslissen en te handelen binnen duidelijk gedefinieerde beperkingen, stelt individuen in staat om waarde te creëren en stelt degenen die delegeren in staat om zoveel invloed te behouden als nodig is.
 • Cirkel - Autonomie delegeren aan een team om zichzelf te organiseren en te besturen binnen duidelijk gedefinieerde beperkingen maakt het team vrij om waarde te creëren en stelt degenen die die autoriteit delegeren in staat om zoveel invloed te behouden als nodig is.
 • Strategie verduidelijken en ontwikkelen - Een strategie voor het creëren van waarde, ontwikkeld door het individu of het team en overeengekomen door alle relevante belanghebbenden, bouwt vertrouwen op en ondersteunt autonomie.
 • Ontwikkelingsplan - Samenwerken met relevante belanghebbenden bij het ontwikkelen van een plan voor verbetering, helpt een team of individu in een rol hun vaardigheden en competentie te ontwikkelen en bouwt vertrouwen op bij alle betrokkenen.
 • Informatiestroom afstemmen - Besluitvorming dichtbij waar waarde wordt gecreëerd, terwijl de invloed van de relevante belanghebbenden behouden blijft, ondersteunt de waarde stroom en elimineert onnodige afhankelijkheden en vertragingen.

Principe 7: Werk samen aan afhankelijkheden

Creëer en ontwikkel samen een samenhangend systeem om met alle afhankelijkheden om te gaan, zodat je snel waarde levert wanneer afhankelijkheden niet kunnen worden vermeden.

Essentiële patronen om je te helpen dit te bereiken:

 • Navigeer via spanning - Iedereen in de organisatie die aandacht besteedt aan afhankelijkheden, maximaliseert het potentieel voor onbeheerde afhankelijkheden om te worden geïdentificeerd en erop te reageren.
 • Verduidelijk en ontwikkel domeinen - Wanneer personen hun eigen verantwoordelijkheidsgebieden begrijpen, en ook die van anderen, begrijpen ze ook waar samenwerking op afhankelijkheden nodig zal zijn.
 • Werk visualiseren - Het visualiseren van werkitems en de afhankelijkheden daartussen maakt het makkelijker om afhankelijkheden te beheren in samenwerking met de relevante belanghebbenden.
 • Reageren op organisatorische drijfveren - Begrijpen waarom een afhankelijkheid überhaupt bestaat, en ervoor zorgen dat ervoor wordt gezorgd, is essentieel om samen te werken aan het beheren of oplossen van afhankelijkheden.
 • Zij die betrokken zijn beslissen - Om afhankelijkheden op een effectieve manier aan te pakken, helpt het vaak om de perspectieven van alle (relevante) belanghebbenden te verzamelen en hen te betrekken bij het besluitvormingsproces.
 • Linken - Afhankelijkheden tussen twee teams kunnen vaak effectief worden aangepakt door een vertegenwoordiger te sturen naar de besluitvorming van het andere team, om ervoor te zorgen dat alle relevante perspectieven worden overwogen en het eigenaarschap van beslissingen wordt gedeeld.
 • Delegatie Cirkel - Het delegeren van de bevoegdheid om afspraken te maken en te ontwikkelen over hoe om te gaan met specifieke afhankelijkheden tussen teams, aan een kring van vertegenwoordigers, brengt relevante perspectieven samen en genereert eigenaarschap bij belanghebbenden.
 • Informatiestroom afstemmen - Besluitvorming dichtbij waar waarde wordt gecreëerd, terwijl de invloed van de relevante belanghebbenden behouden blijft, ondersteunt de waarde stroom en elimineert onnodige afhankelijkheden en vertragingen.
 • Creëer een pull-systeem voor organisatieverandering - Door personen uit te nodigen en in staat te stellen experimenten uit te voeren wanneer ze organisatorische behoeften ontdekken, is een effectieve en gedecentraliseerde aanpassing van de organisatie mogelijk.

Benieuwd wat Sociocracy 3.0 en Common Sense Framework voor jou kunnen betekeken?

Laat hieronder weten hoe we jou kunnen bereiken en we spreken elkaar snel!

This work, “DonnaKnows”, is a derivative of “Sociocracy 3.0 - A Practical Guide” by James Priest, Bernhard Bockelbrink and Liliana David used under CC BY SA. “DonnaKnows” is licensed under CC BY SA by Bob Kosse.
“S3 Illustrations” by Bernhard Bockelbrink, used under CC BY SA. “DonnaKnows” is licensed under CC BY SA by Bob Kosse.
© 2022 - DonnaKnows B.V., Binnenhaven 1, 6709PD, Wageningen