WE ZIJN OP EEN MISSIE:De vaardigheid van zelfbestuur in elke hoek van de samenleving brengen

Waar mensen zich organiseren is een vorm van bestuur nodig.
DonnaKnows is overtuigd van zelfbestuur en autonomie van mensen.

Wat is dat eigenlijk, sociocratie?

Sociocratie is een bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van mensen. Die gelijkwaardigheid komt niet tot uiting in de one man, one vote van de democratie, maar in het principe dat een besluit alleen genomen kan worden wanneer alle aanwezigen geen overwegend beargumenteerd bezwaar hebben tegen het nemen van dat besluit. Sociocratie is het meest geschikt voor organisaties die zelfbestuur willen op basis van gelijkwaardigheid.

Beslissingen neem je met consent

Consent is de standaard besluitvormingsmethode in de sociocratie. Bij consent wordt een besluit genomen wanneer geen enkel kringlid bezwaar heeft. Iedereen stemt ermee in als ze het voorstel kunnen accepteren en maakt bezwaar als het voorstel negatieve gevolgen heeft voor het gezamenlijke doel van de kring.

Een groep beweegt zich naar consent in het consent proces: het voorstel presenteren en vragen om verduidelijking, snelle reacties en een ronde van toestemming/bezwaren.

Anders dan het blokkeren van een voorstel bij consensus besluitvorming, zijn bezwaren hier juist welkom. Bezwaren worden gezien als waardevolle informatie en ze kunnen worden geïntegreerd door het voorstel, de looptijd of de omvang ervan te wijzigen.

Een organisatie die bestaat uit kringen

Beslissingen worden genomen in kringen, een afgebakend team van mensen die samenwerken aan het doel van hun kring. Kringleden nemen collectieve beleidsbeslissingen binnen hun domein en definiëren operationele rollen om individuen in staat te stellen verantwoordelijkheid op zich te nemen. Ook stellen ze kringrollen op om hun kring zelf te beheren.

Kringen zijn verbonden via bovenliggende kring/subkring-relaties van geneste domeinen. Dit leidt tot een systeem waar alles lokaal in het systeem kan worden besloten, zonder de macht in het centrum te centraliseren. Om ervoor te zorgen dat twee kringen met elkaar verbonden zijn, koppelen we ze dubbel met twee mensen als lid in beide kringen.

Iedereen aan het woord tijdens 
vergaderingen

Sociocratische bijeenkomsten zijn inclusief en efficiënt met een duidelijk format:

1. Opening: inchecken en ADMIN
2. Inhoud van de bijeenkomst
     2.1  Consent voor agenda
     2.2 Agendapunten
     2.3 Hoe ging de vergadering?
3. Check-out (vergadering evaluatie)

Faciliteren heeft de focus binnen sociocratie. Rondes - de manier van één voor één spreken - worden vaak gebruikt in vergaderingen om gelijkwaardigheid en focus te behouden. Rondes maken het ook gemakkelijk om virtuele vergaderingen te houden in videogesprekken.

Het blijven leveren van prestaties

Alle sociocratische processen zijn gebaseerd op het basisidee van continue verbetering. Feedback is een manier om te verbeteren wat we doen. Dat doen we zowel door het creëren van feedback rijke organisaties, een toewijding aan interpersoonlijke feedback en formele, peer-georiënteerde prestatiebeoordelingen. Andere gebruiken zijn: evaluaties van vergaderingen binnen vergaderingen, beoordelingen voor alle beleidsbeslissingen en rol selecties.

Leiderschap in sociocratie is peer-georiënteerd en gebaseerd op verantwoordelijkheid voor eigen verplichtingen en verplichtingen voor de kring. Veel mensen combineren sociocratie met herstelrecht of Nonviolent communication om hun werkwijze af te stemmen op hun waarden en om hun effectiviteit en communicatie te verbeteren.

Trainingen

Sociocratie leer je vooral door te ervaren. Onze trainingen zijn daarom gericht op het ervaren van sociocratie. Hoe werkt een vergadering in rondes? Hoe werkt zo'n consent besluitvorming? Dit soort vragen worden op practische wijze beantwoord tijdens onze trainingen. 

Data komende Open Trainingen

NOG GEEN TRAININGEN OP DE AGENDA

Liever een training op locatie?

Een maatwerk training die specifiek jouw team uitdagingen aanpakt. Super waardevol voor alle deelnemers. Deze trainingen verzorgen wij uiteraard op locatie. Veel hebben we daar niet voor nodig. Een ruimte waar we met alle deelnemers aan de slag kunnen, gemotiveerde deelnemers en een kopje koffie op zijn tijd zijn meer dan genoeg. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Ons Team

Sociocratie doe je niet alleen. Ons team staat dan ook graag voor je klaar!

Bob Kosse
Marco van Damme

Laten we samenwerken en onze krachten bundelen

Jouw teams zijn experts in het werk dat ze leveren. Ons team is expert in het naar boven halen van verborgen talenten. Laten we onze krachten bundelen en samen fantastische resultaten halen, kring voor kring!

Bob is een enthousiaste, creatieve en inspirerende Scrum Master en agile coach. Zijn kracht ligt in het aanpakken van organisatorische problemen en het promoten van agile mindset en agile werken op verschillende maar even boeiende manieren - b.v. als blogger, trainer, facilitator.
Zijn kennis van, en ervaring met, scrum helpt zijn teams om professioneel volwassen te worden en waardevolle resultaten te behalen.

Natasha de Vreeze

Agile Coach T-Mobile

Op zoek naar sociocratische hulp?
Voel je vrij contact op te nemen.

Hoofdkwartier DonnaKnows

Hier zijn we te vinden