Sociocratiewat is dat eigenlijk?

Sociocratie (van het Latijnse socius, medemens, en het Griekse kratein, regeren) is een bestuursvorm die uitgaat van gelijkwaardigheid van individuen. Die komt niet tot uiting in de one man, one vote van de democratie maar in het principe dat een besluit alleen genomen kan worden wanneer alle aanwezigen geen overwegend beargumenteerd bezwaar hebben tegen het nemen van dat besluit. Dit principe wordt het consentbeginsel genoemd.
Bron: Wikipedia

Waarom sociocratie?

Jouw en mijn lichaam passen zich aan wanneer dat nodig is. Prikkels van buitenaf worden door zenuwuiteinden opgevangen en via het zenuwstelsel aan de hersenen doorgegeven. Het lichaam reageert daarop. Stel je nu eens voor dat jij je hand tegen iets heets aanhoudt maar dat je dit niet voelt. Je trekt je hand dus niet terug en verbrand veel ernstiger dan nodig is.

Wij zien een organisatie als iets vergelijkbaars. Wanneer prikkels van buitenaf, bijvoorbeeld een klacht van een klant, niet goed worden opgepikt worden ze ook niet goed opgepakt. Het gevolg is dat de schade die hierdoor ontstaat veel groter is dan noodzakelijk.

Sociocratie is volgens dit principe opgebouwd. De cellen in ons lichaam worden binnen sociocratie gevormd door kringen. Groepen mensen die samenwerken aan een vooraf bepaald doel. Zodra er teveel mensen bij de kring komen is de kans groot dat er meerdere doelen nagestreefd worden. Net als bij de cellen in jouw en mijn lichaam zal de kring opgesplitst worden in 2 of meer kringen. Doordat opgesplitste kringen altijd aan elkaar verbonden blijven, kan informatie eenvoudig door de hele organisatie stormen. Prikkels komen dus altijd op de plek uit waar ze moeten komen!

Doordat opgesplitste kringen altijd aan elkaar verbonden blijven, kan informatie eenvoudig door de hele organisatie stormen.

Iedere kring binnen sociocratie is verantwoordelijk voor een bepaald doel, domein genaamd. Deze verantwoordelijkheid gaat verder dan alleen de opmerking: “jullie zijn hiervoor verantwoordelijk!” Binnen sociocratie is deze verantwoordelijk echt, inclusief beslis-recht over wat er noodzakelijk is voor het domein.

Patronen

Sociocratie heeft een aantal standaard patronen om organisaties te helpen. Beslissingen worden bijvoorbeeld genomen op basis van consent en vergaderingen worden gehouden in rondes. Dit helpt de organisatie de doelstellingen te halen en op een sociocratische manier te handelen.

Gelijkwaardigheid

De manier van samenwerken en beslissen zorgt er binnen sociocratie voor dat er meer gelijkwaardigheid is. Iedereen die samenwerkt aan een bepaald doel wordt gehoord over zijn of haar mening. Dit helpt ook de D&I doelen van jouw organisatie te realiseren!

Proactieve cultuur

Beslissingen worden genomen door de mensen die er ook daadwerkelijk mee te maken hebben. Dit zorgt ervoor dat de lijntjes ultra kort zijn. Er hoeft geen toestemming gevraagd te worden maar er kan - met consent van de groep - direct gehandeld worden.

Open cultuur

Door de hoge mate van transparantie, alles wordt gedeeld tenzij er duidelijke redenen zijn om dat niet te doen, nemen medewerkers ook een meer open houding aan. Veranderingen die doorgevoerd moeten worden zijn sneller begrepen en kunnen rekenen op meer steun van de medewerkers.

Eigenaarschap

Medewerkers die beïnvloed worden door een besluit zijn ook degene die dat besluit nemen. Dit zorgt niet alleen voor minder bureaucratie maar zorgt ook voor een groter verantwoordelijkheidsgevoel. Het zijn immers de eigen beslissingen die nageleefd moeten worden. Dat zorgt ervoor dat je jezelf daar ook als eigenaar van ziet.

Betrokkenheid

Eigen beslissingen, transparantie en gelijkwaardigheid. Niet alleen mooie woorden maar ook super belangrijk voor iedere organisatie. Ze maken dat medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie en daardoor langer betrokken blijven. Wie wil dat nu niet in tijden van jobhoppen en schaarste aan personeel?

Direct aan de slag?

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Wij stiekem ook wel! Laat hieronder een berichtje achter en we gaan het samen ontdekken!