Bob is na zijn opleiding Bedrijfskundige Informatica aan de slag gegaan in verschillende rollen. Zo heeft hij in het begin van zijn carrière gewerkt als softwareontwikkelaar en projectmanager. Tijdens zijn werk ontdekte hij dat projecten - hoe goed de projectmanagement methode ook uitgevoerd wordt - vaak niet zo goed liepen als gewenst.

Een van de dingen die hem opviel was dat deze projecten er allemaal vanuit gaan dat de klant de leiding heeft, dat is immers diegene die weet wat hij of zij wil. Bob ontdekte echter dat klanten vaak helemaal niet weten wat ze willen. Ze hebben een idee, een visie, een richting, maar weten vaak niet precies hoe het einddoel eruit ziet.

In zijn zoektocht kwam Bob in aanraking met het Agile gedachtengoed. Het gedachtengoed van agile sprak hem aan. De klant heeft daar een visie en onderweg naar het doel toe kunnen we nog bijsturen. Vanaf dat moment is hij voor verschillende opdrachtgevers aan de slag gegaan als Scrum master en Agile coach. Hij ontdekte bij zijn werk dat veel bedrijven methodes als Scrum inzetten zoals het in de Scrum Guide beschreven staat. Als startpunt kan dat een goed idee zijn maar veel bedrijven kwamen niet voorbij dat startpunt. Het resultaat: de oude watervalmethode anders weergegeven.

Doing Agile instead of Being Agile. Ofwel, het trucje uit het boek uitvoeren maar niet direct begrijpen waarom.

In 2017 besluit Bob een boek over Scrum te schrijven. Hierin beschrijft hij hoe dit framework ook gebruikt kan worden binnen andere omgevingen dan de IT omgeving. Ook binnen marketing, hr, de bouw en zelf het onderwijs kan Scrum goed ingezet worden. Dit boek is onder andere via managementboek.nl te bestellen.

Omdat hij het belangrijk vindt dat de visie achter Scrum en Agile uitgedragen wordt, geeft Bob via DonnaKnows trainingen en workshops. Deze zijn vooral gericht op het doen, het ervaren. Door ervaring weet hij dat wanneer mensen echt begrijpen wat ze doen ze veel makkelijk ook daadwerkelijk doen wat van ze verwacht wordt.

Waar mogen we jou mee helpen?

Laat hieronder weten waar we jou mee kunnen helpen en voor je het weet heb je ons aan de telefoon!

© 2022 - DonnaKnows B.V., Binnenhaven 1, 6709PD, Wageningen